اولویت های پژوهشی موسسه آموزش عالی مهرالبرز


 • بهبود و ارتقای مدل یادگیری الکترونیکی مهرالبرز
 • طراحی، بررسی و تعیین ویژگی پرتال آموزشی در دانشگاه‌های الکترونیکی
 • بررسی چالش‌ها و مزایای یادگیری الکترونیکی (فنی، فردی، پداگوژیکی، اجتماعی و ...)
 • بررسی نقش‌ها و مسئولیت‌های دستیاران آموزشی در نظام یادگیری الکترونیکی
 • بررسی تاثیر پردازش ابری (computing Cloud) بر یادگیری الکترونیکی
 • بررسی تاثیر دادگان عظیم (Data Big) بر توسعه و ارتقای نظام یادگیری الکترونیکی
 • بررسی تاثیرات و نقش مفاهیم وب ۲ (شبکه‌های اجتماعی، بلاگ‌ها، ویکی‌ها، هوش جمعی و ...) در آموزش الکترونیکی
 • بررسی تاثیرات واقعیت مجازی در آموزش الکترونیکی
 • طراحی، بررسی و تعیین ویژگی‌های یادگیری همراه (در بستر موبایل) در دانشگاه‌های الکترونیکی
 • بررسی مقایسه‌ای دستاوردهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مهرالبرز با سایر دانشگاه‌های الکترونیکی
 • بررسی تاثیرات و قابلیت‌های یادگیری آمیخته (Blended Learning) در نظام یادگیری الکترونیکی 
 • مستندسازی تجارب و درس آموخته‌های مهرالبرز در حوزه یادگیری الکترونیکی
 • روندهای سیستم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای معتبر جهان
 • مدل های تجاری ( Business models ) دانشگاههای الکترونیکی معتبر دنیا (5 دانشگاه برتر)
 • بررسی وضعیت دوره های دکتری (PHD) دربستر e-learning دردانشگاههای معتبر
 • بررسی وضعیت رشته یادگیری الکترونیکی درمقاطع مختلف تحصیلی دردانشگاههای معتبر
 • مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دردانشگاههای حضوری والکترونیکی درایران.
 • بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی رشته های آموزشی در موسسه آموزشی مهرالبرز با سایر دانشگاه های داخلی و خارجی معتبر
 • بهبود و ارتقای مدل یادگیری الکترونیکی مهرالبرز
 • طراحی، بررسی و تعیین ویژگی پرتال آموزشی در دانشگاه‌های الکترونیکی
 • بررسی چالش‌ها و مزایای یادگیری الکترونیکی (فنی، فردی، پداگوژیکی، اجتماعی و ...)
 • بررسی نقش‌ها و مسئولیت‌های دستیاران آموزشی در نظام یادگیری الکترونیکی
 • پردازش ابری (computing Cloud) و یادگیری الکترونیکی
 • دادگان عظیم (Data Big) و یادگیری الکترونیکی
 • مفاهیم وب ۲ (شبکه‌های اجتماعی، بلاگ‌ها، ویکی‌ها، هوش جمعی و ...) در آموزش الکترونیکی
 • واقعیت مجازی و آموزش الکترونیکی
 • یادگیری همراه (در بستر موبایل) در آموزش الکترونیکی
 • بررسی مقایسه‌ای دستاوردهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مهرالبرز با سایر دانشگاه‌های الکترونیکی
 • یادگیری آمیخته (Blended Learning) و یادگیری الکترونیکی
 • تجارب و درس آموخته‌های مهرالبرز در حوزه یادگیری الکترونیکی

ارتباط با دفتر امور پژوهشی و منابع یادگیری موسسه

برای کسب اطلاعات بیشتر و اراتباط با دفتر امور پژوهشی و منابع یادگیری موسسه می توانید با پست الکترونیک ذیل مکاتبه نمایید.

 • ro[at]mehralborz.ac.ir
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)