Sj K2 Ajax Tabs

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
همراهان همیشگی خانواده مهر البرز؛ به آگاهی می رساند در راستای افزایش رضایت دانشجویان و کلیه ذی نفعان موسسه و در جهت
فراخوان شرکت در دومین دوره از جایزه بازی‌های جدی (SeGaP2018) و اولین دوره از هکاتون بازی‌های جدی
نخستین بازدید علمی دانشجویان موسسه اموزش عالی مهرالبرز بر اساس برنامه اعلام شده نیمسال نخست،در پنج شنبه دوازدهم مهرماه
کانون دانش آموختگان مهر البرز برگزار می کند :  " همایش یادگیری 1500 لغت انگلیسی در یک روز + تقویت حافظه" مدرس :
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، طبق اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیست و هفتمین

تستي براي k2

  • اخبار تصویری
  • اخبارها
همراهان همیشگی خانواده مهر البرز؛ به آگاهی می رساند در راستای افزایش رضایت دانشجویان و کلیه ذی نفعان موسسه و در جهت
فراخوان شرکت در دومین دوره از جایزه بازی‌های جدی (SeGaP2018) و اولین دوره از هکاتون بازی‌های جدی
نخستین بازدید علمی دانشجویان موسسه اموزش عالی مهرالبرز بر اساس برنامه اعلام شده نیمسال نخست،در پنج شنبه دوازدهم مهرماه
کانون دانش آموختگان مهر البرز برگزار می کند :  " همایش یادگیری 1500 لغت انگلیسی در یک روز + تقویت حافظه" مدرس :
به گزارش معاونت دانشجویی-فرهنگی مهرالبرز، طبق اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیست و هفتمین
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)